Corona Viruset

Det har nog inte undgått någon att vi har ett virus som sprider sig snabb i världen och även nu i Sverige ”Corona viruset”.
Vi ber alla att vara extra noga med att tvätta av maskinerna efter användning och tänka på att tvätta händerna innan träning.
Vi kommer under denna period köpa in papperservetter till våra hållare och ta bort handdukarna

För att minimera eventuell smittspridning är det dock viktigt att de som tränar hos oss är friska och skulle ni känna symptom så som (halsont, hosta, feber och även förkylning) stannar hemma. Detta gäller förstås alltid men är extra viktigt nu.