Det är glest med deltagare på gruppträningen !

På grund av att det börjar glesa ur med deltagare på gruppträningen kommer vissa pass utgå redan nu samt några andra senare denna månad. Vi har tidigare märkt av detta då vi som alla andra har mer att stå i och prioriterar bort gruppträningen. Strong Nation har avlutat för sommaren likaså kommer Maria Thor köra sitt sista pass den 20/6. (läs mer om det i en annat inlägg)

Inväntar svar från de andra instruktörerna ang sommarschemat. Återkommer när det är klart.