GDPR-info

Information om hur vi hanterar uppgifter om våra kunder.

Ändamål
Vi sparar uppgifter endast för medlemskap/träningskort eftersom det krävs för att kunna träna på vår anläggning.

Vi sparar uppgifter i:
• ett kundregister i en skyddad databas innehållande:
– Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
– Uppgifter för att administrera medlemskapet.
– Överenskommelser om tränings perioder och medlemsskap.
• e-postprogram i dator för löpande kontakt om medlem.

Vi tar bort uppgifterna när:
• när medlemskapet upphör
• samarbetet avslutas med en kund.

VIKTIGT !!!
Vi lämnar aldrig ut uppgifter om våra medlemmar till tredje part.
Vi registrerar inga person- eller organisationsnummer.
Våra medlemmar kan när som helst begära att få ut samtliga uppgifter som vi har om kunden.
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Vår webbplatsadress är: https://joinus.se

Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.